Zlomek náboženské kroniky o událostech ve Velkém Meziříčí od poloviny 16. do poloviny 17. století.

TitleZlomek náboženské kroniky o událostech ve Velkém Meziříčí od poloviny 16. do poloviny 17. století.
Publication TypeManuscript
AuthorsMozar, Vilém. Meziříčský písař v roce 1603 a pravděpodobný původní autor., Hanuot, Ondřej. Jeden z pravděpodobných původních autorů., Část kroniky(po roce 1603) byla dopsána později. Autor neznámý.
Year

(1543–1650). Opisy z poloviny a 2. poloviny 18. století. Originál zřejmě nedochován.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, G 12 – Cerroniho sbírka, inv. č. 360, Cerr II, č. 248/15 (fol. 261–293). Další opisy viz ABSTRAKT.
Type of WorkRukopis, čeština, němčina. Papír, 32 folií (fol. 261–293).
KeywordsVelké Meziříčí
Abstract

Informace o držitelích panství a jejich rodinných vztazích, vztahy mezi poddanými a vrchností. Nejcennější jsou však poznámky o náboženských poměrech ve městě a na panství, vyšetřování kněží a jejich seznamy bez ohledu na konfesní příslušnost. Text je psán z katolického hlediska a představuje zajímavý pramen pro průběh katolické konfesionalizace v konkrétním místě.

Originál nezvěstný. Opisy v Moravský zemský archiv v Brně, G 12 – Cerroniho sbírka, inv. č. 360, Cerr II, č. 248/15, fol. 261–293). Pravděpodobně starší opis z poloviny 18. století přiložený k rukopisu "Das Schloss zu Gross Meseritsch" v Moravský zemský archiv v Brně, G 11 – sbírka rukopisů Františkova muzea v Brně, sign. 232 (fo. 15v-22v). Další opis v Moravský zemský archiv v Brně, G 13 – Sbírka historického spolku, sign. 48.

EDICE pramene: Liška, Roman (vyd.), „Zlomek náboženské kroniky z doby 1554-1604,“ in: Krajinské museum ve Velkém Meziříčí. Ročenka (= Musejních spisů č. 2), Velké Meziříčí 1924, s. 1-19. Dobner, Gelasius, Monumenta historica Bohemiae IV, Praha 1779, s. 192; Wolny, Gregor, Die Markgrafschaft Mähren VI. Iglauer Kreis, Brünn 1846. PLNÝ TEXT KRONIKY VIZ PŘÍLOHA V PDF.

Full Text

Originální název dochovaného opisu v Cerroniho sbírce: "Vejpis starobylých památek Velké Mezříče se tejkajících, které skrze městskýho písaře Antonína Jakuba Zalejskýho vytáhnutý věrně jest z fragmentu jistého originálního spisu, kterýžto spis a Coctaneo, anonymo historico, a též v Mezříčí dle písma poznání bejvalýho městskýho písaře 1603 sepsán, pak v archivu děkanství měřínského nalezen a od tehdejšího tit. pana děkana Antonína Vavřince Zálejskýho do Velké Mezříče k přepsání odeslán byl".

AttachmentSize
nabozenskakronika-Velkemezirici.pdf1.4 MB