"Historische Verzeichnüss seu Merckwürdigkeiten der Stadt Höding".

Title"Historische Verzeichnüss seu Merckwürdigkeiten der Stadt Höding".
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města
Year

Text datován 12. ledna 1728.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/22 (stará sign. 32), poř. č. 24, fol. 1–11.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsHodonín
Abstract

Pojednání o vzniku a dějinách města.
Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.