Pergamen s pamětními zápisy vyňatý z knoflíku věže kostela sv. Petra a Pavla na olomouckém Předhradí.

TitlePergamen s pamětními zápisy vyňatý z knoflíku věže kostela sv. Petra a Pavla na olomouckém Předhradí.
Publication TypeManuscript
AuthorsAutor neznámý.
Year

1694, 1736.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Olomouc, fond AMO, M 1-1, Zlomky registratur, karton č. 165, sign. 1776.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsOlomouc