Starodáwné památky miesta Prostiejowa (1445–1576).... Wejtahowé pamietí hodnowierních w knihách pamietných miestských wepsaných se nacházejících, o stawení, moru, drahotie a wojnie...Pamiet strany naprawení kalendáře...

TitleStarodáwné památky miesta Prostiejowa (1445–1576).... Wejtahowé pamietí hodnowierních w knihách pamietných miestských wepsaných se nacházejících, o stawení, moru, drahotie a wojnie...Pamiet strany naprawení kalendáře...
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

(1445–1725). Texty datované 23. prosince 1728, 2. června 1729.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/24 (stará sign. 91), poř. č. 75, fol. 3–43.
Type of WorkRukopis, čeština, němčina.
KeywordsProstějov
Abstract

"Starodáwné památky miesta Prostiejowa" (1445–1576) – 2 totožné opisy. Výpisy privilegií a svobod města. "Wejtahowé pamietí hodnowierních w knihách pamietných miestských wepsaných se nacházejících, o stawení, moru, drahotie a wojnie..." (1445–1725). "Pamiet strany naprawení kalendáře" (1584). Výpisy z městských knih. Záznamy částečně převzaté z textu zaslaného v 60. letech 17. století městem na žádost Tomáše Pešiny z Čechorodu (viz "Paměť města Prostějova").

Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.