Opisy pamětních zápisů z radniční věže z let 1658, 1704 a 1751 zachycující stěžejní události ve městě.

TitleOpisy pamětních zápisů z radniční věže z let 1658, 1704 a 1751 zachycující stěžejní události ve městě.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města., Autor opisu neznámý.
Year

(1658, 1704, 1751). Opis z 18. století.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Olomouc, fond AMO, M 1-1, Zlomky registratur, karton č. 13, sign. 11a/III.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsOlomouc