Olomucensium sub Sveco calamitates seu De Svecica decennali Occupatione Urbis Olomucensis Historia. Conscripta ab Authore syngrapho Anonymo Ord: S. Francisci strictioris Observantiae, ibidem, tunc temporis degente.

TitleOlomucensium sub Sveco calamitates seu De Svecica decennali Occupatione Urbis Olomucensis Historia. Conscripta ab Authore syngrapho Anonymo Ord: S. Francisci strictioris Observantiae, ibidem, tunc temporis degente.
Publication TypeManuscript
AuthorsZaczkowicz, Pavel. Kvardián minoritského kláštera a původní autor., Engelmann, František, Ignác. Olomoucký měšťan a autor opisu(?)
Year

(1642–1650). Poznámky Františka Ignáce Engelmanna z roku 1734. Opis kroniky pořízen pravděpodobně v 1. pol. 18. století.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, G 11 – Sbírka rukopisů Františkova muzea v Brně, sign. 497.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsOlomouc
Abstract

Komentovaný opis kroniky Pavla Zaczkowicze, kvardiána minoritského kláštera, o švédské okupaci Olomouce v letech 1642 až 1650. Připojeny poznámky olomouckého měšťana Františka Ignáce Engelmanna z roku 1734.

Edice pramene: Dudík, Beda, „Chronik des Minoriten-Guardians des St. Jacobs-Kloster in Olmütz P. Paulinus Zaczkovic über die Schwedenherrschaft in Olmütz von 1642 bis 1650“, Archiv für österreichische Geschichte, 62/1881. Šafránková, Lucie (vyd.), Český překlad latinské kroniky Pavla Zaczkowicze o švédském panování v Olomouci v letech 1642–1650, Olomouc 1999, nepublikovaná diplomová práce vypracovaná na katedře bohemistiky FF UP.