Olomutium in captivitate gemens, seu brevis annotatio omnium, quae Moraviae metropolis per novem annos a Suecis obsessa et capta perpeti debuit.

TitleOlomutium in captivitate gemens, seu brevis annotatio omnium, quae Moraviae metropolis per novem annos a Suecis obsessa et capta perpeti debuit.
Publication TypeManuscript
AuthorsZaczkowicz, Pavel. Kvardián minoritského kláštera a původní autor., Lichnovský, Leopold či Sachs, Siardus. Pravděpodobní autoři opisu z roku 1702., Etgens, Vít. Autor opisu z roku 1766.
Year

(1642–1650). Originál zřejmě nezachován. Nejstarší opis kroniky z roku 1702.

Library/ArchiveOpis z r. 1702 v Moravský zemský archiv v Brně, fond G 12 – Cerroniho sbírka, Cerr II, č. 212, inv. č. 316. Další opisy viz ABSTRAKT.
Type of WorkRukopis, latina.
KeywordsOlomouc
Abstract

Podrobné líčení každodenního života v Olomouci a bojů za tzv. švédského období v dějinách města. Kronika obsahuje řadu důležitých faktografických údajů. Originál kroniky zřejmě nezachován. Existuje řada opisů (viz níže).

Opis kroniky z roku 1702 podle rukopisu v knihovně brněnských minoritů pořídil zřejmě premonstrát Leopold Lichnovský nebo Siardus Sachs. Tento opis se nachází v Moravský zemský archiv v Brně, fond G 12 – Cerroniho sbírka, Cerr II, č. 212, inv. č. 316. Další opis minority Víta Etgense z roku 1766 z originálu v klášterní knihovně v Moravský zemský archiv v Brně, G 10 – Sbírka rukopisů Moravského zemského archivu, inv. č. 437, 166 folií. Jiný opis zřejmě ze 2. poloviny 18. století v Moravský zemský archiv v Brně, G 11 – Sbírka rukopisů Františkova muzea v Brně, sign. 913, fol. 1r–107r. Jiný opis tamtéž sign. 937. Jiný opis tamtéž, sign. 497. Další opis ze 2. pol. 18. století v Moravský zemský archiv v Brně, E6 – Benediktýni Rajhrad, sign. Hb24, inv. č. 3007. Další opis z 18. století v Moravský zemský archiv v Brně, G 13 – Sbírka historického spolku, sign. 510. Další opis z poloviny 18. století v Moravský zemský archiv v Brně, E 16 – Dominikáni Uherský Brod, inv. č. 115.

Edice pramene: Dudík, Beda, „Chronik des Minoriten-Guardians des St. Jacobs-Kloster in Olmütz P. Paulinus Zaczkovic über die Schwedenherrschaft in Olmütz von 1642 bis 1650“, Archiv für österreichische Geschichte, 62/1881. Šafránková, Lucie (vyd.), Český překlad latinské kroniky Pavla Zaczkowicze o švédském panování v Olomouci v letech 1642–1650, Olomouc 1999, nepublikovaná diplomová práce vypracovaná na katedře bohemistiky FF UP.