Pamětní spis, vydaný u příležitosti oslav narození arcivévody Karla Františka, pořádaných v Olomouci.

TitlePamětní spis, vydaný u příležitosti oslav narození arcivévody Karla Františka, pořádaných v Olomouci.
Publication TypeManuscript
AuthorsMěstská rada.
Year

Tisk: Olomouc, 1685.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Olomouc, fond AMO, M 1-1, Zlomky registratur, karton č. 28, sign. 22/V.
Type of WorkTisk, němčina.
KeywordsOlomouc