Poznamenání, aneb Správa těchto dole psaných věcí, kterak a jak se dálo, když Švédští do města se dostali.

TitlePoznamenání, aneb Správa těchto dole psaných věcí, kterak a jak se dálo, když Švédští do města se dostali.
Publication TypeManuscript
AuthorsHradecký, Mikuláš z Kružnova, tiskař v Olomouci v letech 1626–1652.
Year

(1642)–1651.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, G 11 – Sbírka rukopisů Františkova muzea v Brně, sign. 85.
Type of WorkRukopis, čeština.
KeywordsOlomouc
Abstract

Historie dobývání Olomouce Švédy. Zpráva Mikuláše Hradeckého z Kružnova o majetku paní Johanny Drahnovské ukrytém před Švédy v jeho domě. Popis strategií obyvatel Olomouce usilujících o záchranu svého majetku v době švédského vpádu do města. Zazdívání cenností a peněz, zvůle Švédů a plenění města. Rovněž "Pilná paměť pro pány poručníky pro správu budoucí" o uchování cenností na ochranu před švédským vojskem z roku 1643 u Mikuláše Hradeckého z Kružnova.