Pamietní knihy, když se cokolywiek przed Lethy Sty aniekterými stalo, tuto poznamenáno stojí. Létha 1612 jsou sepsané skrze Pawla Zlypiwyho. Paměť některých starých novin.

TitlePamietní knihy, když se cokolywiek przed Lethy Sty aniekterými stalo, tuto poznamenáno stojí. Létha 1612 jsou sepsané skrze Pawla Zlypiwyho. Paměť některých starých novin.
Publication TypeManuscript
AuthorsZlypivo, Pavel. Narozen 1594(viz vlastní zápis autora v prvním sešitu na. s. 9:, ("Létha 1594 narodil sem se já Pawel Zlypiwo na nowe letho w pátek")., Docházel do prostějovské partikulární školy. Později působil jako pomocný písař na prostějovské radnici., Ve 20. letech 17. stol. opustil Prostějov z důvodu provádění protireformace Karlem z Lichtenštejna a usadil se v uherské Levoči., Oba sešity zřejmě napsal v roce 1612 a při odchodu z Prostějova je vzal sebou do Uher.
Year

(1445–1610) – první sešit. (1406–1599), (1337–1586) – druhý sešit. Záznamy zřejmě sepsány v roce 1612.

Library/ArchiveMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archiv v Levoči, Magistrát mesta Levoča, sign. XX 7, XX7/2.
Type of WorkPrvní sešit: Rukopis, čeština, 8 listů, z nichž poslední dva listy jsou prázdné. Druhý sešit: Rukopis, čeština, 11 listů.
KeywordsProstějov
Abstract

Pamětní knihy Pavla Zlypivo v Levoči. První sešit: "Pamietní knihy, když se cokolywiek przed Lethy Sty aniekterými stalo, tuto poznamenáno stojí. Létha 1612 jsou sepsané skrze Pawla Zlypiwyho. Paměť některých starých novin". Pamětihodné zápisy o událostech v Prostějově. Část převzata z Pamětní knihy Jana Bělkovského z Ronšova. Nachází se zde zřejmě i přepisy ze dvou městských kronik, které se ztratily za třicetileté války. Záznamy o moru ve městě, živelných pohromách (povodeň v r. 1563, požár města r. 1570), o návštěvách panovníků, o zemětřesení r. 1590. Svědectví o zázracích, o drahotě, úmrtí, svatbách atd. Druhý sešit: "Series aneb porzadne nastupování jedniech po druhých na panstwy Plumlowsky y Prostějowsky ab Anno 1406". Popsána posloupnost vrchností na plumlovském a prostějovském panství v letech 1406–1599. Opis konfirmací Maxmiliána II. a Rudolfa II. Stížnosti prostějovských cechů proti nehospodárnému vedení městských statků z roku 1600. Výpisky z Veleslavínova Historického kalendáře zahrnující roky 1337–1586.

6. Edice pramene: Kretz, František, „Kronika města Prostějova,“ Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, 1920, s. 17–21 (pouze výtah, druhý sešit popsán velmi nedbale). Kühndel, Jan, „Levočské letopisy Pavla Zlypivo,“ Ročenka národopisného a průmyslového muzea města Prostějova a Hané, 1926, s. 48–69 (Téměř celá edice s dílčími nepřesnostmi. Z druhého sešitu chybí pouze opis konfirmace od Rudolfa II., opis konfirmace od Maxmiliána II. a výpisky z „Historického kalendáře“ od Daniela Adama Veleslavína).
(PLNÝ TEXT RUKOPISU Z LEVOČSKÉHO ARCHIVU V PDF VIZ PŘÍLOHA).

AttachmentSize
prostejovska kronika-Zlypivo.pdf129.49 KB