Ad sapientissimum...senatum Olomucensem Georgii Sibuti, medicinae doctoris, poetae et oratoris laureati, carmen quo et Christianam et regiam illam urbem mirifice illustravit.

TitleAd sapientissimum...senatum Olomucensem Georgii Sibuti, medicinae doctoris, poetae et oratoris laureati, carmen quo et Christianam et regiam illam urbem mirifice illustravit.
Publication TypeManuscript
AuthorsSibutus, Georgius. Humanista a lékař pocházející ze Saska či Durynska., Studoval ve Vídni, kde byl Celtovým žákem., Působil v Kolíně nad Rýnem, Wittenbergu, na dvoře saského kurfiřta a v Rostocku(zapsán na univerzitě v r. 1520)., Později obviněn z nepřátelského postoje k luteránské reformaci. Zřejmě od roku 1527 působil Sibutus v Brně jako lékař., Zde se seznámil s předními olomouckými humanisty. Od roku 1528 působil ve Vídni.
Year

Tisk: Vídeň, 1528.

Library/ArchiveK uložení viz Rukověť humanistického básnictví 5, s. 87.
Type of WorkTisk, latina.
KeywordsOlomouc
Abstract

Text tvoří součást díla "Ad potentissimum atque Invictissimum Ferdinandum Hungariae, et Bohemie ... Regem ... / Georgii Sibuti, medici poetae et oratoris panegyricus. Eiusdem exhortatio in Thurcam. Eiusdem confutatio in Anabaptistas. Eiusdem illustratio in Olomuncz".
Jedná se o panegyrické verše opěvující Olomouc, především jeho polohu v úrodné krajině, krásu města a radnice a čistotu olomouckých ulic. Autor odvozuje jméno města od starobylého názvu Iulimons. Olomouc je prezentována jako bašta katolické víry v době, kdy celá země byla zaplavena kacířstvím. Ve městě je mnoho chrámů a klášterů a Olomouc je sídlem biskupství. Žije v něm řada vzdělaných mužů. Městská rada příkladně pečuje o chudé, nemocné a o sirotky.

V českém překladu Petrů, Eduard (vyd.), "Humanisté o Olomouci", Olomouc 1977, s. 23-35. K analýze a kontextu díla Wörster, Peter, "Humanismus in Olmütz: Landesbeschreibung, Stadtlob und Geschichtsschreibung in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts", Marburg 1994. Viz také "Rukověť humanistického básnictví" 5, s. 87–88.