Památná kniha Václava z Jihlavy.

TitlePamátná kniha Václava z Jihlavy.
Publication TypeManuscript
AuthorsVáclav z Jihlavy. Zakladatel knihy a autor zápisů., Městský písař v Olomouci v letech 1423–1442. Narozen pravděpodobně na konci 14. století(1398/1399?)., Od roku 1443 působil v Brně.
Year

(1261)-1439. Zápisy v celé knize vedeny v letech 1430–1492, 1528.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Olomouc, fond AMO, M 1-1, kn. č. 1540.
Type of WorkRukopis, latina, němčina. Folia 1v–9r.
KeywordsOlomouc
Abstract

"Památná kniha Václava z Jihlavy". V první části (Kniha I, distinkce 1) obsahuje kromě potvrzení privilegií a opisů listin i několik záznamů kronikářského charakteru o husitských válkách, upálení dvou mužů v Olomouci, o smrti císaře Zikmunda a volbě Albrechta II. Rakouského císařem a o jeho skonu v roce 1439.

Edice pramene: Spáčilová Libuše – Spáčil, Vladimír, Památná kniha olomoucká z let 1430-1492, 1528, Olomouc 2004.