Popis města a hradu, pojednání o dějinách Fulneka.

TitlePopis města a hradu, pojednání o dějinách Fulneka.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města
Year

Opis pojednání o dějinách města datován 20. dubna 1730.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/22 (stará sign. 29), poř. č. 22, fol. 1–44.
Type of WorkRukopis, němčina, latina. 44 folií.
KeywordsFulnek
Abstract

K pojednání připojeny pamětní zápisy augustiniánského kláštera ve Fulneku.
Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.