Abschrift eines Fragments des Hanns Kronich Ollmützer Stadtgeschichte Betreffend (Opis originálu kroniky Hanse Kranicha).

TitleAbschrift eines Fragments des Hanns Kronich Ollmützer Stadtgeschichte Betreffend (Opis originálu kroniky Hanse Kranicha).
Publication TypeManuscript
AuthorsKranich, Hans. Olomoucký luteránský měšťan a původní autor., Just, Wenzl Beniamin, šternberský malíř a autor opisu z roku 1711.
Year

(1521–1589). Opis pořízen v roce 1711.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Olomouc, fond AMO, M 1-1, sign. 4599.
Type of WorkRukopis, němčina, 96 folií.
KeywordsOlomouc
Abstract

"Abschrift eines Fragments des Hanns Kronich Ollmützer Stadtgeschichte Betreffend". Opis originálu kroniky Hannse Kranicha z let 1521–1589 uloženého v MZA, Sbírka rukopisů Františkova muzea (viz jiný záznam).

Edice pramene: Dudík, Beda, „Olmützer Sammel-Chronik“, in.: d´Elvert, Christian (vyd.), Mährische und schlesische Chroniken I, Brno 1861, s. 3-61; Prucek, Josef, „Olomoucká souhrnná kronika z let 1432–1656, sestavená Bedou Dudíkem“, Ročenka SOkAO 1980-83, separát.

AttachmentSize
SammelchronikI.pdf5.53 MB
SammelchronikII.pdf5.5 MB