Opis kronikářských záznamů Hannse Kranicha k rokům 1432–1589 (Extract aus einen uhralten manuscripto).

TitleOpis kronikářských záznamů Hannse Kranicha k rokům 1432–1589 (Extract aus einen uhralten manuscripto).
Publication TypeManuscript
AuthorsKranich, Hans. Původní autor., Von Walhenheim, Joseph. Autor opisu.
Year

(1432–1589). Opis z počátku 18. stol.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Olomouc, fond AMO, M 1-1, sign. 936.
Type of WorkRukopis, němčina, 18 folií.
KeywordsOlomouc
Abstract

Opis kronikářských záznamů Hannse Kranicha k rokům 1432–1589. "Extract aus einen uhralten manuscripto". Různé kronikářské záznamy ze života města.

Edice pramene: Dudík, Beda (vyd.), „Olmützer Sammel-Chronik“, in.: d´Elvert, Christian (vyd.), Mährische und schlesische Chroniken I, Brno 1861; Prucek, Josef, „Olomoucká souhrnná kronika z let 1432–1656, sestavená Bedou Dudíkem“, Ročenka SOkAO 1980-83, separát.

AttachmentSize
SammelchronikI.pdf5.53 MB
SammelchronikII.pdf5.5 MB