Tzv. Kronika Konorzova ("Paměti staré, kteréž jsou vytáhnuté z gruntovních pamětí, jak se kdy přihodilo, kterého léta, budoucím, aby komu se líbí a žádostiv bude, jemu v známost uvedeno bylo.")

TitleTzv. Kronika Konorzova ("Paměti staré, kteréž jsou vytáhnuté z gruntovních pamětí, jak se kdy přihodilo, kterého léta, budoucím, aby komu se líbí a žádostiv bude, jemu v známost uvedeno bylo.")
Publication TypeManuscript
AuthorsKonorza, Franc, radní písař ve 2. pol. 17. století., Horn, Alexandr, přísežný písař., Reger, Josef(1700-1787), drahotušský rektor., Keczlík, Karel Johannes, radní písař., Reger, Ignác(1741-1828), drahotušský rektor a syn Josefa Regra.
Year

(1312)–1911.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Přerov, inv. č. 10.
Type of WorkRukopis, čeština, němčina. 31 folií.
KeywordsDrahotuše
Abstract

Tzv. Kronika Konorzova ("Paměti staré, kteréž jsou vytáhnuté z gruntovních pamětí, jak se kdy přihodilo, kterého léta, budoucím, aby komu se líbí a žádostiv bude, jemu v známost uvedeno bylo"). Součást knihy "Přípisové všech a všelijakých listů, obdarování a svobod", založené Francem Konorzou v roce 1687. Do této knihy Konorza rovněž částečně opsal paměti Podolských (od r. 1512 do r. 1648. Viz tzv. Kronika Podolských) a Vodičkových z gruntovních register městečka Drahotuše. Dále víceméně pravidelně vedené záznamy k jednotlivým rokům. Vlastní záznamy France Konorzy začínají rokem 1663. Chronologicky neuspořádané zápisy. Turecké války, paměť o zásahu krále proti zbojníkům v r. 1312, údaje o klimatu a živelných pohromách, cenách potravin, stavební činnosti ve městě, napoleonských válkách. Poslední zápis o sčítání lidu a domů z roku 1911.

Edice pramene: Indra, Bohumír – Turek, Adolf, "Paměti drahotušských kronikářů 1571-1911", Olomouc 1947, s. 45-103. Text otištěn rovněž v "Časopis vlasteneckého spolku musejního v Olomouci", 55/1946, s. 219 - 317. (VIZ TEXT KRONIKY V PDF V PŘÍLOZE)

AttachmentSize
Drahotuse-KronikaKonorzova.pdf4.31 MB