Památky, co se tak kdy stalo w kraji hradisstském.

TitlePamátky, co se tak kdy stalo w kraji hradisstském.
Publication TypeManuscript
AuthorsPřenský, Jan Rudolf(Příjenský), měšťan z Veselí nad Moravou, později usazený v Hradišti., Podpísař, radní, rychtář a posléze primátor města.
Year

(1605–1656). Text datován 20. dubna 1667.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv Brno, G12 – Cerroniho sbírka, inv. č. 203, Cerr II, č. 86. Text je součástí konvolutu Chaos Pessinianum, fol. 182a–195b.
Type of WorkRukopis, čeština, latina.
KeywordsUherské Hradiště
Abstract

Líčení událostí ve městě a v kraji (především vpády Bočkajovců a Turků, stavovské povstání, události třicetileté války, požár v Hradišti v roce 1643 atd.) od roku 1605 do roku 1656.
Na základě vyzvání městského syndika Matyáše Maxmiliána Nisla (Nissl), který sbíral kroniky a paměti pro Tomáše Pešinu z Čechorodu ke II. dílu jeho práce Mars Moravicus, napsal Přenský svoje "Památky".
Materiály k dějinám města zaslané na žádost Tomáše Pešiny z Čechorodu, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.
Opis "Památek" pořízený Cerronim v roce 1781 v Moravský zemský archiv v Brně, G 11 - Sbírka rukopisů Františkova muzea v Brně, sign. 84, fol. 22r–31v.

Edice pramene: D’Elvert, Christian (vyd.), „Ereignisse im hradischer Kreise von 1605–1656 von Georg Rudolf Prziensky (Aus der Original-Handschrift im Chaos Pessinianum),“ In: Quellen-Schriften zur Geschichte Mährens und Österr. Schlesiens. 1. Sektion: Chroniken u. dgl. 1. Theil. Brünn: 1861, s. 353–364. Fišer, Bohumil (vyd.), Paměti hradištské, Valašské Meziříčí, 1920, 45–54. Částečně rovněž Kameníček, František (vyd.), Prameny ke vpádům Bočkajovců na Moravu a k ratifikaci míru vídeňského od zemí Koruny české roku 1605–1606, Praha, 1894, s. 112.
(EDICE V PDF VIZ PŘÍLOHA)

AttachmentSize
Prensky-Hradiste2.pdf472.04 KB