Poslušná správa tejkající se městečka Olešnice.

TitlePoslušná správa tejkající se městečka Olešnice.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

(17. stol – 1727). Text datován 6. října 1727.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/24 (stará sign. 81), poř. č. 64, fol. 5–9.
Type of WorkRukopis, čeština.
KeywordsOlešnice
Abstract

Popis městečka a stručné shrnutí nejdůležitějších událostí především v 17. a na počátku 18. století (do roku 1727) s důrazem na švédský vpád, přírodní pohromy a (ne)úrodu. K textu přiřazen chronologický soupis udělených svobod a privilegií od roku 1408 do druhé poloviny 17. století.

Materiály k dějinám městečka zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.