Ioannis Aquini Memorabilia Hunobrodensia 1621–1630.

TitleIoannis Aquini Memorabilia Hunobrodensia 1621–1630.
Publication TypeManuscript
AuthorsAquinus(Akvinus), Jan. Uherskobrodský měšťan., Člen Jednoty bratrské a pomocník správce sboru, který po Bílé hoře neopustil město.
Year

(1621–1630). Vidimovaná kopie z roku 1670 (Původní originál vyhotoven 19. 12. 1630).

Library/ArchiveMoravský zemský archiv Brno, G 11 – Sbírka rukopisů Františkova muzea v Brně, sign. 237. Jiný opis tamtéž, sign. 31/2, fol. 79-80.
Type of WorkRukopis, latina. 2 folia, s. 76–79.
KeywordsUherský Brod
Abstract

Vidimovaná kopie pamětí Jana Aquina z Uherského Brodu o událostech ve městě v letech 1621–1630. Text obsahuje stručné záznamy o vyplenění města vojsky Gábora Bethlena, o pobytu císařských vojáků ve městě, o moru v roce 1623, o rekatolizaci města atd. Původní paměť vložena do makovice uherskobrodské (klášterní) věže („Globo Fastigii Turris Hunno Brodae). Roku 1670 byla při opravě kostela stará věž stržena a dokumenty z makovice poslány s originálem Mat. Jiřímu Čadenskému z Chotěšova, přísežnému expeditoru a registrátoru v Brně k vidimování. Aquinův rukopis byl však značně poškozen, proto byly některé věty doplněny podle smyslu.

Edice pramene v českém překladu: Fišer, Bohumil (vyd.), Paměti Hradišťské, Valašské Meziříčí, 1920, s. 41–42. (VIZ PŘÍLOHA v PDF)

AttachmentSize
Akvinus-UherskyBrod.pdf141.82 KB