Pamětihodnosti Nového Města (originální název: "Pamětihodnosti Města Nového, jenž opsal z Farského Archivu František Svitil Leta Paně 1855").

TitlePamětihodnosti Nového Města (originální název: "Pamětihodnosti Města Nového, jenž opsal z Farského Archivu František Svitil Leta Paně 1855").
Publication TypeManuscript
AuthorsSvítil, František, novoměstský měšťan a příslušník místního významného varhanářského rodu(pozdější zápisy činěny cizí rukou).
Year

(Cca 1368–1838).

Library/ArchiveStátní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Sbírka jednotlivin (okr. Žďár nad Sázavou), neinventarizováno, nezpracováno, stará signatura Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě K 1269/3605. Novodobá paginace.
Type of WorkRukopis, čeština, němčina. Papír, 164 strany.
KeywordsNové město na Moravě
Abstract

Jedná se o kompilaci prací novoměstského duchovního správce Leopolda Pausy. Vnitřní členění je poněkud nelogické, obsahuje informace o dějinách města, náboženském vývoji, významných obecních budovách (pivovar, fara, špitál, škola atd.), široce zmiňován je majitel panství, jímž byl Ústav šlechtičen v Brně. Členění prakticky neumožňuje přesnější dataci.

"Kroniky novoměstské", Nové Město na Moravě 1912. Vlastivěda moravská. Místopis Moravy 83. Novoměstský okres, Brno 1940.