Paměti Josefa Chládka (Originální název: "Jihlawský Krag Město Nowéměsto Kniha k střadanj Rozličnostj založena od mě Joseph Chladeka Messťana Nowoměstkého Dne 1ho Ledna 1834").

TitlePaměti Josefa Chládka (Originální název: "Jihlawský Krag Město Nowéměsto Kniha k střadanj Rozličnostj založena od mě Joseph Chladeka Messťana Nowoměstkého Dne 1ho Ledna 1834").
Publication TypeManuscript
AuthorsChládek, Josef, novoměstský měšťan a příbuzný Filipa Chládka(viz jiný záznam).
Year

(Konec 18.)–1. pol. 19. století.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Sbírka jednotlivin (okr. Žďár nad Sázavou), neinventarizováno, nezpracováno, paginováno.
Type of WorkRukopis, čeština, němčina. Papír, 180 stran.
KeywordsNové město na Moravě
Abstract

Většina informací spadá do období po roce 1800. Jednotliviny se váží k informacím o novoměstských privilegiích, rodu Josefa Chládka, dění ve městě, kalamitách a senzačních událostech, dvorských dekretech a revolučním roce 1848. Text obsahuje rovněž údaje o vystěhovalectví do Ameriky.

"Kroniky novoměstské", Nové Město na Moravě 1912; Vlastivěda moravská. Místopis Moravy 83. Novoměstský okres, Brno 1940.