Paměti Filipa Chládka (Originální název: "Ga Filip Chladek tuto knihu gsem zalozil po Padu welykeho Ohne ktery se stal zde w Nowem Meste blyž Hradu Pernssteinu leta Paně 1801 Dne 20ho Septembr").

TitlePaměti Filipa Chládka (Originální název: "Ga Filip Chladek tuto knihu gsem zalozil po Padu welykeho Ohne ktery se stal zde w Nowem Meste blyž Hradu Pernssteinu leta Paně 1801 Dne 20ho Septembr").
Publication TypeManuscript
AuthorsChládek, Filip(nar. 1749), novoměstský měšťan, správce Horního dvora u Nového Města na Moravě, kroniku začal psát v roce 1801.
Year

(1. polovina 18. století)–60. léta 19. století. Pozdější údaje z 19. století psané cizí rukou.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Sbírka jednotlivin (okr. Žďár nad Sázavou), neinventarizováno, nezpracováno, stará signatura Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě K 1120/3481. Paginováno.
Type of WorkRukopis, čeština, němčina. Papír, 182 stran.
KeywordsNové město na Moravě
Abstract

Obsahuje záznamy o zajímavostech z dějin města a okolí, přehled držitelů panství, informace o přírodních kalamitách a významných událostech (války s Pruskem a Francií, průchodu vojsk městem), informace o rodu Chládků, opisy privilegií, správní změny v době Josefa II., informace o příslušnících panovnického rodu.

Z práce pravděpodobně vycházel při psaní svých pamětí Josef Chládek (viz jiný záznam), Leopold Pausa a dále František Svítil (viz jiný záznam). Srov. též "Kroniky novoměstské", Nové Město na Moravě 1912; Vlastivěda moravská. Místopis Moravy 83. Novoměstský okres, Brno 1940.