Bericht Von der Stadt Neustadtl.

TitleBericht Von der Stadt Neustadtl.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

(16. – poč. 18. stol.). Text datován 30. dubna 1728.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/23 (stará sign. 76), poř. č. 67, fol. 1-12, 3–13. Opis v Moravský zemský archiv vBrně, G12 – Cerroniho sbírka, inv. č. 367, Cerr II, č. 249/4, fol. 27–60.
Type of WorkRukopis, němčina, čeština.
KeywordsNové město na Moravě
Abstract

Popis města a jeho počátků, vylíčení zničujícího požáru v roce 1662 a hlavních událostí převážně od 16. do počátku 18. století. V opise připojen "Weytah z archivu Pernštejnskího" sestavený v roce 1539.

Materiály k dějinám města zřejmě zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském. Opis tohoto textu z konce 18. století se rovněž nachází v Moravském zemském archivu Brno, G12 – Cerroniho sbírka, inv. č. 367, Cerr II, č. 249/4, fol. 27–60.