Paměti Františka Josefa Německého (Originální název: "Poznamenani Niekterich Wieczy hodných pamieti kterežto w Rozličznem spůsobu se přzhodily a a přzitrefily. Počzatek toho znamenani gest w Rocze 1781. Francz Joseff Niemeczky").

TitlePaměti Františka Josefa Německého (Originální název: "Poznamenani Niekterich Wieczy hodných pamieti kterežto w Rozličznem spůsobu se přzhodily a a přzitrefily. Počzatek toho znamenani gest w Rocze 1781. Francz Joseff Niemeczky").
Publication TypeManuscript
AuthorsNěmecký, František Josef, purkmistr Nového Města na Moravě.
Year

1779–1801.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Sbírka jednotlivin (okr. Žďár nad Sázavou), neinventarizováno, nezpracováno, novodobá paginace, rozměry a další údaje neuvedeny. Přístupnost je nutno konzultovat s pracovníky SOkA Žďár nad Sázavou.
Type of WorkRukopis, čeština. Papír, 16stran.
KeywordsNové město na Moravě
Abstract

Záznamy rodinné povahy, válečné události a drahota, rušení klášterů, zprávy o přírodních pohromách, dění ve městě a „rebelie“ novoměstských podruhů, císařská nařízení. Pozoruhodné je vnímání významných politických a vojenských událostí a jejich aktérů na maloměstě (adorace generála Laudona, kritické poznámky na adresu Josefa II.).

Kroniky novoměstské, Nové Město na Moravě 1912. Vlastivěda moravská. Místopis Moravy 83. Novoměstský okres, Brno 1940. Částečně rovněž Štarha, Ivan, “Ceny a úroda lnu v 18. a 19. století ve světle novoměstských kronik,” Dissertationes historicae 1, 1993, s. 169–172.