Výpis týkající se Moravského Krumlova z díla Matthiase Meriana "Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae".

TitleVýpis týkající se Moravského Krumlova z díla Matthiase Meriana "Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae".
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

(do r. 1663). Text nedatován. Pořízen zřejmě ve 20. letech 18. století na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera. Jako předloha byl pravděpodobně použit dřívější opis pořízený pro Tomáše Pešinu z Čechorodu.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/23 (stará sign. 55), poř. č. 60, fol. 1–25.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsMoravský Krumlov
Abstract

Výpis týkající se Moravského Krumlova z díla Matthiase Meriana "Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae" vydaného v roce 1650 ve Frankfurtu. Dále popis a výklad názvu města. Dějiny města a Moravy od dob Sáma do roku 1663. Text je částečnou kompilací z děl středověkých i raně novověkých autorů.

Materiály k dějinám města nacházející se ve sbírce Dismase Josefa Ignáce Hoffera.