Topographische Nachrichten.

TitleTopographische Nachrichten.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

(Do roku 1642). Text nedatován. Pravděpodobně vyhotoven ve 20. letech 18. století na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/23 (stará sign. 72), poř. č. 55, fol. 1–5.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsModřice
Abstract

Popis městečka, údaje o počtu domu a obyvatel, stručné vylíčení dějin Modřic do roku 1642.

Materiály k dějinám městečka zřejmě zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.