Memoriae civitatis Budvicensis in Moravia sunt tantum obiter consignatea a Josepho Securio, medicinae doctor (Tzv. Sekuriova kronika).

TitleMemoriae civitatis Budvicensis in Moravia sunt tantum obiter consignatea a Josepho Securio, medicinae doctor (Tzv. Sekuriova kronika).
Publication TypeManuscript
AuthorsSekurius(Securius), Josef(1617 - 1676?)., Lékař vystudovaný v Leidenu a pobělohorský exulant usazený v uherské Skalici a později v Lešně., Člen Jednoty bratrské., Autor opisu neznámý.
Year

(1609–1624).

Library/ArchiveKnihovna Národního muzea–zámecká knihovna Mnichovo Hradiště, sign. A. Ms. 166, s. 9-13. Opis z 18. stol. MZA Brno, G 11, sign. 31/4 (Sbírka Zlobického). Cerroniho opis a překlad do němčiny v tamtéž, G 12, inv. č. 349, Cerr II, č. 248/4. Fol. 69-77.
Type of WorkRukopis, čeština, latina (opis v Cerroniho sbírce přeložen do němčiny).
KeywordsMoravské Budějovice
Abstract

"Memoriae civitatis Budvicensis in Moravia sunt tantum obiter consignatea a Josepho Securio, medicinae doctor". Tzv. Sekuriova kronika, stručně zmiňuje přírodní úkazy, kriminální delikty, ceny obilí a vína, kuriozity, každodennost města a stavební činnost v Budějovicích. Součást konvolutu textů k dějinám Moravských Budějovic pod názvem "Descriptio Urbis Budvicensis in Moravia". Může se jednat o raný opis originálního textu zaslaného Tomáši Pešinovi z Čechorodu, který se dle editora Josefa Fišera, vycházejícího z novějšího opisu ve Sbírce Zlobického (MZA, G 11), nedochoval.

Knihovna Národního muzea – zámecká knihovna Mnichovo Hradiště, Descriptio Urbis Budvicensis in Moravia, sign. Ms 166, s. 9-13. Opis z 18. století v Moravský zemský archiv v Brně, G 11 – Sbírka rukopisů Františkova muzea, sign. 31/4 (Sbírka Zlobického). Cerroniho opis a překlad do němčiny v tamtéž, G 12 – Cerroniho sbírka, inv. č. 349, Cerr II, č. 248/4.

Edice pramene (viz příloha záznamu): Fišer, Josef, „Kronika tak zvaná Chudánkova a jiné dochované paměti města Mor. Budějovic. Část II. Dvoje paměti ze sbírky Pešinovy“, in: XX. výroční zpráva státního reálného gymnasia v Mor. Budějovicích za školní rok 1930-1931. d´Elvert, Christian, Historische Literatur. Geschichte von Mähren und Oesterreischen Schlesien, Brünn 1850; Šimák, Josef Vítězslav, „Pozůstalost Dobnerova“, Časopis musea království českého 1901, roč. 75, s. 1-20.

AttachmentSize
Pameti Sekuriovy-TEXT.pdf61.62 KB