Stručné pojednání o dějinách Dolních Kounic a jeho privilegiích do konce 17. století. (Bez názvu).

TitleStručné pojednání o dějinách Dolních Kounic a jeho privilegiích do konce 17. století. (Bez názvu).
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města
Year

(Zápisy dovedeny do roku 1698). Text datován 31. března 1728.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/22 (stará sign. 48), poř. č. 15, fol. 1–7.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsDolní Kounice
Abstract

Materiály k dějinám městečka zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.