Stručný popis nejdůležitějších událostí v životě městečka a udělených privilegií od roku 1400. Různojazyčné výpisy z městských a farních knih a listin.

TitleStručný popis nejdůležitějších událostí v životě městečka a udělených privilegií od roku 1400. Různojazyčné výpisy z městských a farních knih a listin.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

(15. stol. - 18. stol.). Texty datované 5. června 1727. Opisy z roku 1782.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/23 (stará sign. 124), poř. č. 51, fol. 1–12.
Type of WorkRukopis, němčina, čeština, latina.
KeywordsMěřín
Abstract

Materiály k dějinám městečka zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském. Opisy pořízené v r. 1782 vloženy později.