Beschreibung der Stadt Littau.... Vermerck Einiger Traurigen Zufällen so sich in der Stadt Littau Eraignet haben.

TitleBeschreibung der Stadt Littau.... Vermerck Einiger Traurigen Zufällen so sich in der Stadt Littau Eraignet haben.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města., Tarco, Řehoř, původní autor veršovaného popisu města a veršů o přepadení Litovle husity v roce 1437., Text vznikl cca 1592-1596. Tarco původem z Litovle, v 70.–80. letech 16. století zřejmě varhaník olomoucké školy u sv. Mořice., Hiebner, Erasmus(*1767), litovelský prýmkař, který text v r. 1785 falzifikoval a vydal pod svým jménem.
Year

(1437, 1623–poč. 18. stol.). Texty datované 2. května 1727, 9. listopadu 1727.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1.23 (stará sign. 60), fol. 1–32.
Type of WorkRukopis, němčina
KeywordsLitovel
Abstract

"Beschreibung der Stadt Littau". Popis města a výklad názvu spojený s veršováním o přepadení Litovle husity v roce 1437. Vylíčení dějin města za švédského vpádu v letech 1642–1650. "Vermerck Einiger Traurigen Zufällen so sich in der Stadt Littau Eraignet haben". Kronikářské zápisy zahrnující období od roku 1623 do roku 1724.

Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.

Dílčí edice veršovaného popisu města: Kühnert, Otto (vyd.): „Lobspruch von dero Hochlöblichen Stadt Littau, woher sie das Herkommen und den Namen hat und mit was sie geziert als auch vollkomment ist“, Nordmährerland: Hefte für Kultur und Wirtschaft, Jahrgang 1943, Heft 2, s. 122-129. Přepsal Prof. Eugen Stoklas. Edice a český překlad veršů o přepadení Litovle: Bezděčka, J., „Veršování o přepadení Litovle husity v roce 1437“, Okresní archiv Olomouc 1991, Olomouc 1992, s. 175-186.

Erasmus Hiebner (*1767), litovelský prýmkař, text v r. 1785 falzifikoval pod svým jménem a opatřil názvem "Lobspruch von dero Hochlöblichen Stadt Littau, woher sie das Herkommen und den Namen hat und mit was sie geziert als auch vollkomment ist."

AttachmentSize
Lobspruch - Litovel.pdf319.41 KB
LITOVEL-basenTEXT.pdf1.98 MB