Weypis z Pamatek Trubaczkeg Wieže Makowycze.

TitleWeypis z Pamatek Trubaczkeg Wieže Makowycze.
Publication TypeManuscript
AuthorsZikmundek, Martin, jeden z původních autorů., Autor opisu neznámý.
Year

(1596–1670). Opis zřejmě z roku 1763.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv Brno, G 10 – Sbírka rukopisů Moravského zemského archivu, inv. č. 917. Výtah z tohoto pamětního zápisu přeložený do němčiny z roku 1822 v Moravský zemský archiv Brno, G 11 – Sbírka rukopisů Františkova muzea v Brně, sign. 294.
Type of WorkRukopis, čeština. 12 folií.
KeywordsLipník nad Bečvou
Abstract

Pamětní zápisy událostí v Lipníku v letech 1596–1670, nalezené v makovici trubačské věže v roce 1762. Záznamy o stavebních pracech ve městě (např. oprava věže městského kostela),živelních pohromách, o počátku stavovského povstání mylně datovaného do roku 1617 (stalo se welke pozdwyženi w kralowstvy Czeskem), každodenním životě města, konfesijních poměrech, placení kontribucí, cenách obilí v roce 1670. Rovněž záznamy o poměrech na Moravě a ve střední Evropě (např. švédsko-polská válka v polovině 17. stol.). Zápisy neuspořádané přísně chronologicky.