Chronik der Stadt Mährisch-Trübau (Název přiřazený Ch. d'Elvertem). Paměti města Třebové na Moravě (Nadpis vyhotovený Tomášem Pešinou).

TitleChronik der Stadt Mährisch-Trübau (Název přiřazený Ch. d'Elvertem). Paměti města Třebové na Moravě (Nadpis vyhotovený Tomášem Pešinou).
Publication TypeManuscript
AuthorsWeidlich, Martin Jan, městský písař.
Year

(od počátků města do 60. let 17. stol.). Text datován 9. dubna 1666.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv Brno, G12 – Cerroniho sbírka, inv. č. 203, Cerr II, č. 86. Text je součástí konvolutu Chaos Pessinianum, fol. 162a–173a. Opis Cerroniho v MZA, G-12, inv. č. 372, Cerr II, č. 249/9, fol. 12–29.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsMoravská Třebová
Abstract

Kronikářské zápisy o počátcích města a nejdůležitějších událostech v jeho dějinách dovedené do 60. let 17. století.

Materiály k dějinám města zaslané na žádost Tomáše Pešiny z Čechorodu, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském. Nepřesný opis tohoto textu pořídil na konci 18. století J. P. Cerroni (Ex codice Pessiniano), jenž dodal rovněž soupis městských privilegií. Viz Moravský zemský archiv Brno, G12 – Cerroniho sbírka, inv. č. 372, Cerr II, č. 249/9, fol. 12–29.

EDICE PRAMENE: Christian d'Elvert (vyd.), "Mährische und Schlesische Chroniken" 1 (Brünn, 1861), s. 327-339. - FULL TEXT KRONIKY viz PŘÍLOHA

AttachmentSize
Weidlich-MoravskaTrebova.pdf2.71 MB