Stručný popis nejdůležitějších událostí v dějinách Letovic.

TitleStručný popis nejdůležitějších událostí v dějinách Letovic.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města
Year

Text datován 3. února 1720.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/23 (stará sign. 59), poř. č. 46, fol. 1–4.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsLetovice
Abstract

Převažující pozornost věnována švédské okupaci Moravy, živelným pohromám, výstavbě městečka, původu názvu Letovice.

Materiály k dějinám městečka zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.