Stručný popis nejdůležitějších historických událostí v Kunštátu a soupis udělených privilegií.

TitleStručný popis nejdůležitějších historických událostí v Kunštátu a soupis udělených privilegií.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města
Year

(poč. 16. stol.–1693). Text datovaný 14. října 1727.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/22 (stará sign. 57), poř. č. 42, fol. 2–3.
Type of WorkRukopis, čeština.
KeywordsKunštát
Abstract

Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.