"Wsseligaké Pamatky". Poznámky o Krásně nad Bečvou, Valašském Meziříčí a Vsetínu.

Title"Wsseligaké Pamatky". Poznámky o Krásně nad Bečvou, Valašském Meziříčí a Vsetínu.
Publication TypeManuscript
AuthorsŽídek, Kašpar František Josef. Dodatky pořízené jinými autory.
Year

(1233–1761). Text sepsán ve 2. pol. 18. století.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv, G 10 – Sbírka rukopisů Moravského zemského archivu, inv. č. 428.
Type of WorkRukopis, čeština, němčina. 48 folií.
KeywordsKrásno nad Bečvou
Abstract

Chronologicky neuspořádané zápisy obsahují např. osm proroctví týkající se let 1740 (předpověď zemětřesení) až 1990 (konec světa), dále zápisy o konfliktech mezi Meziříčím a Krásnem, tureckém útoku na Vsetín (Jak byl Turek na Vsetíně), útrapách za třicetileté války atd. Na konci soupisy městských privilegií.