"Von Ursprung und Erbauung". Stručné pojednání o vzniku Frenštátu a jeho dějinách.

Title"Von Ursprung und Erbauung". Stručné pojednání o vzniku Frenštátu a jeho dějinách.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města
Year

(1585–1726). Opisy pořízeny zřejmě na počátku roku 1727.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/22 (stará sign. 23), poř. č. 19, fol. 1–10.
Type of WorkRukopis, němčina
KeywordsFrenštát pod Radhoštěm
Abstract

Stručné pojednání o nejdůležitějších událostech souvisejících s dějinami městečka a každodenním životem jeho obyvatel od roku 1585 do roku 1726, kresba zobrazující městečko a jeho okolí. "Von Ursprung und Erbauung...". Vylíčení vzniku a výstavby městečka vycházející z díla Abrahama Hossmanna (1561–1617).

Materiály k dějinám městečka zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.