Počátek a založení města Kojetína. Krátké historické vypsání o počátku a vysazení starožitného města toho Kojetína.

TitlePočátek a založení města Kojetína. Krátké historické vypsání o počátku a vysazení starožitného města toho Kojetína.
Publication TypeManuscript
AuthorsRandlík, Šimon Leopold, městský písař., Autor opisu neznámý.
Year

(640–1580).

Library/ArchiveStátní okresní archiv Přerov, AM Kojetín, inv. č. 26. Opis z první poloviny 18. století v Moravský zemský archiv Brno, G 12 – Cerroniho sbírka, inv. č. 356, Cerr. II, 248/11, fol. 207 – 210.
Type of WorkRukopis, čeština.
KeywordsKojetín
Abstract

Vyprávění o bájných počátcích města Kojetína spojených s postavou Sama, jeho synů a boje s Huny, podle nedochovaného spisu Jana Amose Komenského o rodu pánů z Žerotína. Na fol 52b "Pro notitia o požáru v ulici Olomoucké roku 1749 a o vykoupení Kojetína pražským arcibiskupem". Dále kniha obsahuje opisy privilegií, dalších listin a nařízení od roku 1406. Zapsáno v knize "Prothocol k zapisování rozličných starožitností, obdarování a pamětihodných věcí, za ouřadu primátorství pana Josefa Želetavského, purgmistrův p. Jiříka Veselýho, p. France Uhřického, p. France Čurdy a jich spoluradních toho času, od písaře radního Šimona Leopolda Randlíka při městě Kojetíně založený". Česká verze německého textu "Kürtze Hystorische Beschreibung von Uhrsprung undt Erbauung der Uhralten Stadt Kogetein" (viz jiný záznam v databázi).

Hosák, Ladislav, „Stará pověst o založení Kojetína,“ Vlastivědný sborník střední a severní Moravy, 1937–1938, příl. k č. 2, s. 1–3. Týž, „O nejstarších dějinách Kojetína,“ Vlastivědný věstník moravský, 1957, s. 47–51. Lapáček, Jiří, „Korespondence D. J. I. Hoffera s moravskými městy,“ Sborník Státního okresního archivu Přerov, Přerov 2005, s. 15–34. Štéger, B., “O založení Kojetína,” Vlastivědný věstník moravský, 1953, s. 29–31. Týž, „Ne replika, nýbrž spíše apologie,“ Vlastivědný věstník moravský, 1957, s. 246–248. Zapletal, Florián, „O nejstarších dějinách Kojetína,“ Vlastivědný věstník moravský, 1965, s. 232–237.

AttachmentSize
PocatekmestaKojetina.pdf78.18 KB