"Hystorie památní městečka Bystřice pod horou Hostýnem."

Title"Hystorie památní městečka Bystřice pod horou Hostýnem."
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

(1410–1651). Text datován 5. června 1727.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/22 (stará sign. 7), poř. č. 10, fol. 1–10.
Type of WorkRukopis, čeština
KeywordsBystřice pod Hostýnem
Abstract

Stručné pojednání o dějinách městečka a nejdůležitějších privilegiích.
Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.