Kürtze Hystorische Beschreibung von Uhrsprung undt Erbauung der Uhralten Stadt Kogetein

TitleKürtze Hystorische Beschreibung von Uhrsprung undt Erbauung der Uhralten Stadt Kogetein
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města, původní autor., Hoffer, Dismas Josef Ignác(1696–1747), menší písař při moravských zemských deskách. Autor opisu.
Year

(640–1560), (1436-1726). První text datovaný 24. ledna 1728. Druhý text nedatovaný.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/22 (stará sign. 51), poř. č. 38, fol. 3–10, 37 – 40.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsKojetín
Abstract

Dva opisy. Topografický popis města a stručné vylíčení jeho dějin od mýtických počátků. Text se odvolává na ztracená díla Jana Amose Komenského O starožitnostech Moravy a O rodu pánů ze Žerotína.

Německá verze textů v češtině "Počátek a založení města Kojetína. Krátké historické vypsání o počátku a vysazení starožitného města toho Kojetína" (viz další záznam v databázi).

Edice v češtině: Jiří Lapáček, „Korespondence D. J. I. Hoffera s moravskými městy,“ Sborník – Státní okresní archiv Přerov, Přerov 2005, s. 15–34. Dále Hosák, Ladislav, „Stará pověst o založení Kojetína,“ Vlastivědný sborník střední a severní Moravy, 1937–1938, příl. k č. 2, s. 1–3. Týž, „O nejstarších dějinách Kojetína,“ Vlastivědný věstník moravský, 1957, s. 47–51. Štéger, B., “O založení Kojetína,” Vlastivědný věstník moravský, 1953, s. 29–31. Týž, „Ne replika, nýbrž spíše apologie,“ Vlastivědný věstník moravský, 1957, s. 246–248. Zapletal, Florián, „O nejstarších dějinách Kojetína,“ Vlastivědný věstník moravský, 1965, s. 232–237.