"Memorabilien von der Stadt Bautsch."

Title"Memorabilien von der Stadt Bautsch."
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města
Year

(1576, 1600–1694). Zápisy pořízeny v první polovině 18. století.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/22 (stará sign. 5), poř. č. 9, fol. 3–6.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsBudišov
Abstract

Stručné vylíčení dějin městečka Budišov.
Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.