Database

Found 458 results

Sort by: Author [ Keyword  (Desc)] Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Znojmo
Žeravice
Kancelář města..  (1561–1601). Nedatováno. Pravděpodobně 20. léta 18. století..  Stručný výpis hlavních historických událostí v Žeravicích z let 1561–1601.. Abstract
Želetava
Kancelář městečka..  Nedatováno. Vznik textu pravděpodobně ve 20. letech 18. století..  Kürtze Hystorische Nachricht von dem...uhralten Städtlein Scheletau. . Abstract
Žďár nad Sázavou
Zábřeh na Moravě
Kancelář města..  (1311–poč. 18. stol.). Průvodní dopisy městské rady datovány 23. května 1727, 7. června 1727..  Stručné záznamy k dějinám Zábřeha od roku 1311.. Abstract
Vyškov
Vsetín
Veselí na Moravě
Velké Meziříčí
Schwoy, František Josef (1742-1806), pravděpodobný autor výpisů..  (1. století př. n. l. – 1723). Opisy pořízeny pravděpodobně ve druhé polovině 18. století. .  Výpisy z českých a německých kronik a pamětních knih k dějinám Velkého Meziříčí..
Velká Bíteš