Database

Found 458 results

Sort by: Author [ Keyword  (Asc)] Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Bojkovice
Boskovice
Bouzov
Břeclav
Brno
Hanzely, Antonín Šebestián (1710–1781), městský syndik od roku 1761..  (1. století př. n. l.–počátek 18. století). Vznik pravděpodobně druhá polovina 18. století..  Jungfräuliche Ehrenkranz der jeder Zeit getreuen k. Stadt Brünn. . Abstract
Autor neznámý..  (od mýtických dob do poloviny 17. století). Text vznikl v poslední čtvrtině 17. století (po roce 1679)..  Wiederlegung der königlichen Stadt Brünn zugegen des von der königlichen Stadt Olmütz so institulirten Lydii lapidis und behaubten wollenden Haupt-Stadt. . Abstract