Database

Found 458 results

Sort by: Author [ Keyword  (Asc)] Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Bojkovice
Boskovice
Bouzov
Břeclav
Brno
Autor neznámý..  (1006–1620). Vznik rukopisu konec 18. století..  Tzv. Brněnské paměti.. Abstract
Hanzely, Karel Josef (1744–1806), gymnaziální profesor v Brně..  Vznik pravděpodobně poslední čtvrtina 18. nebo počátek 19. století..  Hanzelyho koncepty k dějinám města Brna.. Abstract
Sutor, Sebastian (zemřel 1666). Radní písař města Brna..  Polovina čtyřicátých let 17. století – 1666, vznik textu 1666, vznik opisu (podle datace předmluvy) 1806..  Canzleyordnung und Regul von die königliche Stadt Brünn. . Abstract
Cerroni, Jan Petr (1753–1826)..  (1087– počátek 19. století). Vznik po roce 1808. .  Collectaneen zur Geschichte der Stadt Brünn II. . Abstract