Database

Found 458 results

Sort by: Author [ Keyword  (Asc)] Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Bojkovice
Boskovice
Bouzov
Břeclav
Brno
Cerroni, Jan Petr (1753–1826)..  (1087– počátek 19. století). Vznik po roce 1808. .  Collectaneen zur Geschichte der Stadt Brünn II. . Abstract
Sutor, Sebastian (zemřel 1666). Radní písař města Brna..  Polovina čtyřicátých let 17. století – 1666, vznik textu 1666, vznik opisu (podle datace předmluvy) 1806..  Canzleyordnung und Regul von die königliche Stadt Brünn. . Abstract
Skřivánek, Pavel Jeroným z Blanska († 1664), radní písař do roku 1646, posléze městský radní..  (1605–1610). Datace 17. 9. 1610. Originál nezachován. Opis pravděpodobně z počátku 18. století. .  Kronika Pavla Jeronýma Skřivánka z Blanska.. Abstract