Database

Found 458 results

Sort by: Author [ Keyword  (Asc)] Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Bojkovice
Boskovice
Bouzov
Břeclav
Brno
Autor neznámý..  (24. 12. 1741 – 18. 4. 1742). Vznik rukopisu polovina 18. století..  Diarium Brunnense. . Abstract
Autor neznámý..  (1006–1620). Vznik rukopisu konec 18. století..  Tzv. Brněnské paměti.. Abstract
Hanzely, Karel Josef (1744–1806), gymnaziální profesor v Brně..  Vznik pravděpodobně poslední čtvrtina 18. nebo počátek 19. století..  Hanzelyho koncepty k dějinám města Brna.. Abstract