Database

Found 458 results

Sort by: Author [ Keyword  (Asc)] Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Bojkovice
Boskovice
Bouzov
Břeclav
Brno
Cerroni, Jan Petr (1753–1826)..  (1243) – počátek 19. století. Vznik na přelomu 18. a 19. století..  Collectaneen zur Geschichte der Stadt Brünn I. . Abstract
Hanzely, Antonín Šebestián (1710–1781), městský syndik od roku 1761..  (1675)–1755. Vznik rukopisu zřejmě mezi lety 1741 a 1755..  Diarium.. Abstract
Skřivánek, Pavel Jeroným z Blanska († 1664), radní písař do roku 1646, posléze městský radní..  3. 5.–23. 8. 1645. Vznik rukopisu 1645. Vydáno tiskem Wien 1646, Ollmütz 1661..  Diarium bellicvm Brvnense. . Abstract
Hanzely, Antonín Šebestián (1710–1781), městský syndik od roku 1761..  (1. století př. n. l.–počátek 18. století). Vznik pravděpodobně druhá polovina 18. století..  Jungfräuliche Ehrenkranz der jeder Zeit getreuen k. Stadt Brünn. . Abstract
Autor neznámý..  (od mýtických dob do poloviny 17. století). Text vznikl v poslední čtvrtině 17. století (po roce 1679)..  Wiederlegung der königlichen Stadt Brünn zugegen des von der königlichen Stadt Olmütz so institulirten Lydii lapidis und behaubten wollenden Haupt-Stadt. . Abstract