Database

Found 458 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
P
Zikmundek, Martin (1569–1641), primátor města Lipníku nad Bečvou..  1598–1640, 1730. Paměti Martina Zikmundka zahrnují období let 1598–1640. Poznámka primátora Antonína Ignáce Hrušky o držitelích rukopisu z roku 1730. .  Paměti budoucné potřebné ode mne Martina Zikmundka, měštěnína města Lipníka.. Abstract
O
Autor neznámý..  (10. 12. 1741–23. 4. 1742). Opis zřejmě ze 2. pol. 18. století..  Olmützer Diarium des preuss. Einfalls 1741–1742. . Abstract