Database

Found 458 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Asc)]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
Autor neznámý..  (1589), 1605–1790..  Kostelní kniha.. Abstract
Autor neznámý..  (1312–1717). Opis zřejmě ze 2. poloviny 18. století..  Kronik der Stadt Auspitz. . Abstract
Autor neznámý..  (1623–1742). Text sepsán zřejmě ve 2. pol. 18. století..  Kronika města Jihlavy 1623–1742 a Poznámky k jihlavské kronice.. Abstract
Autor neznámý..  (1591–1669, 1760). Záznamy pojednávající o událostech 16.–17. století zřejmě pořízeny v 18. století. Záznam o přenesení ostatků sv. Teodora zřejmě z roku 1818. Ostatní záznamy z 19. století..  Kronika města Šumperka.. Abstract
Skřivánek, Pavel Jeroným z Blanska († 1664), radní písař do roku 1646, posléze městský radní..  (1605–1610). Datace 17. 9. 1610. Originál nezachován. Opis pravděpodobně z počátku 18. století. .  Kronika Pavla Jeronýma Skřivánka z Blanska.. Abstract
Kancelář města..  (do r. 1715). Text datován 11. ledna 1729..  Kurtze Beschreibung der...Stadtl Mistekh. . Abstract