Database

Found 458 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
P
Kancelář města..  (1469–1546, 1472–1724). Průvodní dopis městské rady datován 26. listopadu 1728. Některé texty přiloženy v pozdějším období..  Pamiet XVII. . Abstract