Database

Found 458 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
R
P
Zlobický, Josef Valentin (?), (1743–1810), profesor českého jazyka na vídeňské univerzitě..  (14.–17. století). Výpis pořízen pravděpodobně J. V. Zlobickým na přelomu 18. a 19. století..  Prosnitz. . Abstract
Wrbietický, Mikuláš. Varhaník ve Slavičíně na počátku 18. století a původní autor., Autor opisu neznámý., Meisner, Florián. Autor latinského dodatku z roku 1773..  (1453–1775). Z textu vyplývá, že po zničení původních starých zápisů pořizoval autor nové záznamy od roku 1730. Pozdější opis pořízen zřejmě po polovině 18. století. Latinský dodatek ke spisu připojil v roce 1773 farář Florián Meisner. Opis sepsán ve 2. pol. 18. století, zřejmě 1775. .  Přepis z listu v měděné báni na hrubé věži chrámu Páně Slavičínského se nacházejícího.. Abstract
Kancelář města..  (17. stol – 1727). Text datován 6. října 1727..  Poslušná správa tejkající se městečka Olešnice. . Abstract
Středovský, Jan Jiří, původní autor..  (1705). Překlad do němčiny a rukopisný opis pořízeny na konci 18. nebo na počátku 19. století..  Popis počátků města Olomouce a jeho názvu v "Mercurius mährischer Denkwürdigkeiten oder unterthänigst bittender Herold".
Kancelář města.  Opis pojednání o dějinách města datován 20. dubna 1730..  Popis města a hradu, pojednání o dějinách Fulneka.. Abstract