Database

Found 458 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
S
Svoboda, Josef, původní autor..  (1101–1655). Opis z 18. století..  Stadt Drewicz. . Abstract
Kancelář města..  Průvodní dopis městské rady datován 17. března 1727..  Specificatio Memorabilium Civitatis Untzoviensis. . Abstract
Kancelář města.  (Zápisy dovedeny do roku 1622). Text datován rokem 1728..  "Schloß, undt Stadt Holleschau".. Abstract
Holzenberger, Franziscus, jezuitský kněz (A)., Mauller, Joseph Fridericus, kanovník šternberský (B)., Walter, Franciscus, mag. Phil., Bac. Teolg., farář a děkan z Oder (C)., Scintilla, Johan, olomoucký rychtář. Autor původního textu. Autor opisu neznámý (D)., Autor neznámý (E-L)..  Tisky: Tiskař Johann Wenzel Schindler. A. Tisk: Opava, 1750; B. Tisk: Opava, 1751; C. Tisk: Opava, 1751. Rukopisy: D. (1620) opis; E. (po roce 1620); F. 1620–1670; G. (1620); H. (1642–1644); I. 1709–1754; J. (1758); K. (1758); L. (1765)..  Sbírka tištěných a rukopisných textů k dějinám Olomouce.. Abstract
R
d’Elvert, Christian (1803–1896)..  Opisy pořízeny zřejmě v první polovině 19. století..  Rukopisné materiály k dějinám Telče.. Abstract
Autor neznámý..  (1405–1777). Text vznikl pravděpodobně na konci 70. let či v 80. letech 18. století..  Römerstädter Chronik. . Abstract
Autor neznámý..  (1535–1627). Pořízeno pravděpodobně v první či druhé polovině 17. století..  Rejstřík a stručné historické záznamy k dějinám Valašského Meziříčí a okolí zahrnující období 1535–1627..