Database

Found 458 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Asc)]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Velius, Caspar Ursinus (Svídnice 1493-Vídeň 1539), humanistický básník, dvorní historiograf a poeta laureatus..  Vznik pravděpodobně mezi lety 1522-1524. Vytištěno v díle "In hoc libello haec habentur Oratio dominica...", Vídeň 1524, s.B1..  De oppido Cremsyrio Moraviae.. Abstract
Autor neznámý..  (1101–1654), (1440–1502). Text sepsán v první pol. 18. století a doplněn ve 2. pol. 18. století..  De origine et progressu tam civitatis quam monasterii ordinis s. Benedicti Trebitzensis. . Abstract
Autor neznámý (Tacitus Anonymus, fol. 140r). Více písařských rukou..  (Od počátku města do 7. 10. 1701). Opis staršího textu pravděpodobně pořízen okolo pol. 18. století..  De ortu et augmento urbis Iglaviae (opis starší kroniky).. Abstract
Cerroni, Jan Petr (1753-1826), Jiné písařské ruce.  Materiály systematicky pořizovány ke konci 18. a na počátku 19. století..  Denkwürdigkeiten der königl. Stadt Iglau. . Abstract
Kancelář města..  (1585–1708). Text datován 18. červa 1727..  Denkwürdigkeiten der Stadt und Herrschaft Wsetin. . Abstract
Hanzely, Antonín Šebestián (1710–1781), městský syndik od roku 1761..  Vznik textu zřejmě po polovině 18. století. Vznik opisu (podle datace předmluvy) 1806..  Descriptio poetica originis Brunae (Origo Brunae). . Abstract
Skřivánek, Pavel Jeroným z Blanska († 1664), radní písař do roku 1646, posléze městský radní..  3. 5.–23. 8. 1645. Vznik rukopisu 1645. Vydáno tiskem Wien 1646, Ollmütz 1661..  Diarium bellicvm Brvnense. . Abstract
Autor neznámý..  (24. 12. 1741 – 18. 4. 1742). Vznik rukopisu polovina 18. století..  Diarium Brunnense. . Abstract
Hanzely, Antonín Šebestián (1710–1781), městský syndik od roku 1761..  (1675)–1755. Vznik rukopisu zřejmě mezi lety 1741 a 1755..  Diarium.. Abstract