Database

Found 458 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
B
Kancelář města. Opis původního textu..  Opis původního textu zaslaného ve 20. letech radou města na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera (MS Hofferianum, fol. 2a). Opis pořízen na konci 18. století..  Beschreibung von Erbauung der Stadt Wischau.. Abstract
Kancelář města..  (16. – poč. 18. stol.). Text datován 30. dubna 1728..  Bericht Von der Stadt Neustadtl. . Abstract
A