Database

Found 458 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
D
Autor neznámý (Tacitus Anonymus, fol. 140r). Více písařských rukou..  (Od počátku města do 7. 10. 1701). Opis staršího textu pravděpodobně pořízen okolo pol. 18. století..  De ortu et augmento urbis Iglaviae (opis starší kroniky).. Abstract
Autor neznámý..  (1101–1654), (1440–1502). Text sepsán v první pol. 18. století a doplněn ve 2. pol. 18. století..  De origine et progressu tam civitatis quam monasterii ordinis s. Benedicti Trebitzensis. . Abstract
Velius, Caspar Ursinus (Svídnice 1493-Vídeň 1539), humanistický básník, dvorní historiograf a poeta laureatus..  Vznik pravděpodobně mezi lety 1522-1524. Vytištěno v díle "In hoc libello haec habentur Oratio dominica...", Vídeň 1524, s.B1..  De oppido Cremsyrio Moraviae.. Abstract
C
Kancelář městečka..  1686-1704, 1741-1744, 1756, 1780, 1832-1844..  Consignation der Denngbuch. . Abstract
Cerroni, Jan Petr (1753–1826)..  (1087– počátek 19. století). Vznik po roce 1808. .  Collectaneen zur Geschichte der Stadt Brünn II. . Abstract
Cerroni, Jan Petr (1753–1826)..  (1243) – počátek 19. století. Vznik na přelomu 18. a 19. století..  Collectaneen zur Geschichte der Stadt Brünn I. . Abstract
Autor neznámý..  (807–1654). Text pořízen po pol. 17. století..  Collectanea Iglaviensia. . Abstract
Autor neznámý..  (1632–1698). Opis zřejmě až z 18. století..  Chronologické poznámky k dějinám Jihlavy.. Abstract